زیست تست

بانک تست و سوالات کتب زیست شناسی دبیرستان و پیش

سوالات تست فصل پنجم زیست شناسی پیش دانشگاهی

 

سوالات تست فصل پنجم زیست شناسی پیش دانشگاهی

 

 

1- كداميك از شرايط لازم براي حفظ تعادل هاردي و اينبرگ در جمعيتها نمي باشد؟

1- آميزشهاي تصادفي  2- توقف جهش    

3- توقف شارش ژن        4- فعال بودن انتخاب طبيعي

 

2- اگر شرايط به نفع هر دو فنوتيپ افراطي باشد، ................ و اگر شرايط به نفع يكي از فنوتيپ هاي آستانه اي باشد ..................... صورت مي گيرد.

1- انتخاب گسلنده – انتخاب پايدار كننده                  2- انتخاب جهت دار – انتخاب گسلنده

3- انتخاب پايدار كننده – انتخاب گسلنده                4- انتخاب گسلنده – انتخاب جهت دار

 

3- اگر فراواني الل كم خوني داسي شكل در منطقه اي مالارياخيز 2/0 باشد چه نسبتي از افراد جمعيت زناني با شايستگي تكاملي 1 خواهند بود؟

1- 32%             2- 64%                    3- 16%                    4- 4%

 

5- پديده هاي نوتركيبي و كراسينگ اوور به ترتيب در ................... و ..................... صورت مي گيرند.

1- ميوز I و ميوز I     2- ميوز I و ميوز II   3- ميوز II و ميوز II             4- ميوز II و ميوز I

 

برای مشاهده ی ادامه ی سوالات برروی ادامه ی مطلب کلیک کنید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه سوم اسفند ۱۳۸۶ساعت 13:24  توسط حسن غلامپور  |