زیست تست

بانک تست و سوالات کتب زیست شناسی دبیرستان و پیش

سوالات تست فصل ششم

 

سوالات تست فصل ششم
 

فصل 6 ( كروموزوم ها و ميتوز )

1-در كدام مراحل چرخه ي سلولي، هر كروموزوم، دو كروماتيد و يك سانترومر دارد؟ (سراسري 83)

1) G1 و G2

2) G2 و پروفاز ميوز II

3)متافاز و تلوفاز ميتوز.

4) S و تلوفاز ميوز II

 

2-تيغه ي مياني سلول هاي گياهي را كدام مي سازد؟ (سراسري 82)

1)غشاء.

2)ديواره ي ثانويه.

3)دستگاه گلژي.

4)ديواره ي نخستين.

 

3-در كدام مرحله از مراحل ميتوز كروموزوم ها به وسط سلول حركت و در سطح استوائي سلول رديف مي شوند و دو كروماتيد هر كروموزوم حداكثر فشردگي را پيدا مي كنند؟ (پزشكي 82)

1)تلوفاز.

2)پروفاز.

3)متافاز.

4)آنافاز.

برای مشاهده ی ادامه ی سوالات برروی ادامه ی مطلب کلیک کنید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه سوم اسفند ۱۳۸۶ساعت 15:38  توسط حسن غلامپور  |